Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Rząśnia, informuje, iż Gmina Rząśnia zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem wsparcia powinni złożyć wniosek  w terminie do dnia  30 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Rząśni, pokój nr 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ewelina.wojtal@rzasnia.pl.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w  Rząśni pokój nr 6 oraz na stronie internetowej www.rzasnia.pl.

Zgodnie z Programem rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej jedynie zobowiązani będą we własnym zakresie do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Rząśnia.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia,
wniosek zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.