Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego w Rząśni zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich obchodzących 50-lecie jubileuszu pożycia małżeńskiego (rok zawarcia ślubu 1969 i 1970) w celu wystąpienia o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP.

Prosimy zainteresowane pary o zgłaszanie się osobiście lub przez członków najbliższej rodziny, znajomych, sąsiadów do USC w Rząśni (pokój nr 4 w Urzędzie Gminy w Rząśni) bądź telefonicznie, tel. 44 631 – 71 – 22 w. 225 w godzinach pracy Urzędu w terminie najpóźniej do dnia 6 grudnia 2019 roku.