Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych-wpis i aktualizacja danych

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w  Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmiotów zajmujących się m.in. uprawą, przemieszczaniem, obrotem,  importem i eksportem roślin i produktów roślinnych.

Podmioty, które dotychczas były wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeszły do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a ich numer wpisu do rejestru został poprzedzony znakiem „PL”.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do 14.03.2020 r. do złożenia aktualizacji w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów ziemniaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać: WIORiN w Łodzi (tel.42 633-99-72), Oddział w Pajęcznie ul. 1-go Maja 13/15 (tel. 34 311-12-79).

Druki wniosków o wpis i aktualizację oraz wykaz wszystkich jednostek PIORiN dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl.

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Łodzi

(-) Andrzej Kwiatkowski

 

Plik do pobrania:
komunikat – urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych – wpis i aktualizacja danych.