Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Studium

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.