Uroczystość przekazania grantów sołeckich

W ubiegły piątek 2 sierpnia o godz. 16 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielęcinie odbyło się uroczyste przekazanie grantów sołeckich – dotacji w wysokości do 10 tys. zł na budowę lub remont małej infrastruktury na swoim terenie oraz dotacji na prace rewitalizacyjne budynków sakralnych dla 6 parafii (w tym trzech z Gminy Rząśnia), przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego Panią Iwonę Koperską przedstawicielom wszystkich gmin powiatu pajęczańskiego.

Na uroczystości, organizowanej przez Zarząd Województwa, oprócz włodarzy i przedstawicieli poszczególnych gmin, sołtysów oraz parafii naszego powiatu obecny był Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik.
Wszystkich zaproszonych uczestników spotkania gościł Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, który podkreślał bardzo dobrą współpracę z obecnym Zarządem naszego województwa, a także wspomniał o licznych szansach jakie stwarzane są dla społeczności lokalnych – czego najlepszym dowodem są realizowane obecnie przez poszczególne sołectwa projekty.

Przypomnijmy, że wśród projektów, które otrzymały dotację znalazły się trzy z Gminy Rząśnia:
– Sołectwo Rząśnia. Projekt pod nazwą: “Mała i Duża Ojczyzna przez Stulecia”. Wkład własny Gminy: 9 080 zł. Wysokość dotacji: 9 080 zł. Wartość całości projektu: 18 160 zł.
– Sołectwo Zielęcin. Projekt pod nazwą: ,”Wspólnota jednoczy”. Wkład własny Gminy: 9 200 zł. Wysokość dotacji: 9 000 zł. Wartość całości projektu: 18 200 zł.
– Sołectwo Biała. Projekt pod nazwą: “Biała w altanie na zawołanie”. Wkład własny Gminy: 10 000 zł. Wysokość dotacji: 10 000,00 zł. Wartość całości projektu: 20 000 zł.

Wspomniane granty są formą pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach przyznanej pomocy finansowej, gminy wiejskie województwa łódzkiego mogą sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy. Każda gmina w województwie łódzkim mogła zgłosić do dofinansowania nie więcej niż trzy sołectwa. Maksymalna dotacja jaką mogło otrzymać jedno sołectwo to 10.000,00 zł.

Program ma na celu wsparcie najmniejszych miejscowości w realizacji potrzeb, które ich mieszkańcy sami uważają za najważniejsze. Udzielanie pomocy polega również na wspieraniu i promowaniu inicjatyw społeczności lokalnej, pobudzaniu aktywności mieszkańców oraz budowaniu świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej. Już samo wybieranie projektów do realizacji wymaga od mieszkańców wspólnego działania, ponieważ wybór projektów następuje na zebraniu sołeckim.

Zdjęcia: Maciej Ratajczyk.