Życzenia dla rówieśniczki województwa łódzkiego

W 2019 roku obchodzimy stulecie powstania województwa łódzkiego. Przez cały rok organizowane są wydarzenia związane z jubileuszem, a w ostatni piątek 2 sierpnia przewodnicząca Sejmiku Iwona Koperska, marszałek Grzegorz Schreiber oraz członkowie zarządu województwa odwiedzili równolatków województwa łódzkiego.

Przypomnijmy, że 2 sierpnia 1919 roku przyjęto ustawę tymczasową o organizacji władz administracyjnych II instancji powołująca między innymi województwo łódzkie. Wtedy po raz pierwszy pojawiło się ono na mapie i tę datę przyjęto umownie za urodziny województwa.

Z tej okazji naszą stulatkę z Broszęcina Józefę Lechowską –  o której pisaliśmy już wcześniej  – odwiedziła Iwona Koperska, pochodząca z powiatu pajęczańskiego, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Obdarowała ona jubilatkę kwiatami i koszem pełnym regionalnych specjałów składając przy tym serdeczne życzenia.

Źródło: www.lodzkie.pl.