Ogromny sukces Huberta — ucznia klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej, który został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Hubert rywalizował z najlepszymi uczniami z województwa, a dzięki swojej wiedzy pomyślnie przeszedł eliminacje szkolne, rejonowe i wojewódzkie. Na wszystkich szczeblach zmagań musiał wykazać się rozległą wiedzą, umiejętnościami analizy tekstów źródłowych, ilustracji, map oraz twórczym myśleniem i zastosowaniem poznanej wiedzy w sytuacjach problemowych, ale również opanować wiele wymagań i umiejętności wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej.

Liczba stron do przeczytania we wskazanych lekturach i Internecie poza podstawą programową oraz ilość czasu potrzebnego do obejrzenia zalecanych filmów przedstawia się następująco:
– I etap: około 450 stron oraz 130 minut filmów,
– II etap: około 365 stron i 150 minut filmów,
– III etap: około 1500 stron i 3 godzin filmów.
Organizatorzy konkursu zalecili przejrzeć około 60 linków, z czego do III etapu ponad 40.
Wielomiesięczna praca została nagrodzona i znalazł się w grupie uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Warto podkreślić, że kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w których mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych. Uczestnictwo w nich wymagało od Huberta ogromnej wiedzy historycznej, dużego zaangażowania i wytrwałości. Pasja, nieprzeciętna pracowitość, motywacja do poszerzania wiedzy i zainteresowań stały się kluczem do sukcesu.

Sukces Hubert odniósł również w ubiegłym roku zdobywając tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii.

Serdecznie gratulujemy Hubertowi posiadanej wiedzy i życzymy wielu sukcesów w szkole i życiu osobistym.

Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej

Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej

Tekst: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.