W ramach projektu „KOMPETENCJE CYFROWE  UCZNIÓW W GMINIE RZĄŚNIA” w szkole realizowane są zajęcia programowania i robotyki w oparciu o zestaw edukacyjny od LEGO Education SPIKE™ Prime.

Jest to jeden z  pakietów startowy do nauki robotyki.  Zestaw  składa się  z kolorowych elementów do budowy,  łatwego w użyciu sprzętu elektronicznego oraz intuicyjnego  języka programowania, opartego programie  Scratch.

LEGO Education SPIKE™ Prime  pozwala wprowadzić uczniów w świat programowania i robotyki. Program zakłada zdobycie przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu techniki i automatyki. Uczniowie mają możliwość zbudować robota z wykorzystaniem silnika i czujników, programują polecenia, wykonują serię interdyscyplinarnych doświadczeń, rozwijają swoje umiejętności w dziedzinie nowych technologii. Uczniowie uczą się podstaw programowania, przy okazji realizując tematy przyrodnicze i techniczne. Na każdych zajęciach budowany jest inny robot, mający wykonać jakieś zadanie. Następnie uczniowie testują swoje konstrukcje, sprawdzając czy poprawnie realizują przyjęte założenia.

Zajęcia robotyki to dla uczniów doskonała możliwość nabycia wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie programowania i konstruowania robotów, szansa na rozwój zdolności posługiwania się technologią komputerową oraz  umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości, sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej. Uczeń może rozwijać się twórczo, w podejmowanych działaniach wykazuje dużą samodzielność, kreatywność i konsekwentność. Zajęcia kształtują także w uczniach poszanowanie powierzonych klocków, poprzez wdrażanie do utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy.
Oceną efektywności zajęć jest satysfakcja z osiąganych przez ucznia wyników. Możliwość zaprezentowania w szerszym gronie stworzonych projektów sprawia ponadto, że uczeń jest w ten sposób dowartościowany, zaspokaja swoje ambicje.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 293 711,00 zł
Kwota dofinansowania: 272 911,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni: zsprzasnia.pl.

Kampania edukacyjno-informacyjna projektu budowy pasywnego Gminnego Ośrodka Zdrowia


Podobne wpisy: