Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy kolejny etap robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP3500E na terenie gminy Rząśnia”.  W  ostatnich dniach trwały intensywne prace na odcinku do marketu „Dino” polegające m. in. na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie chodnika. Już dziś przystępujemy do frezowania nawierzchni na ulicy 1 Maja. W następnym tygodniu rozpoczną się prace związane z kanalizacją sanitarną.

Oznacza to niestety znaczne utrudnienia w przemieszczaniu się wzdłuż tej ulicy. Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców oraz użytkowników tej drogi – robimy wszystko, aby niedogodności z tym związane trwały jak najkrócej. Prosimy jednocześnie o uważny, odpowiedzialny i tylko w razie niezbędnej konieczności przejazd tym odcinkiem. Pamiętajmy, że jest to teren budowy gdzie poruszają się pojazdy specjalistyczne mogące uszkodzić nasze samochody. 

Podobne wpisy: