Do 31 sierpnia 2024 r. można się ubiegać o płatność dla małych gospodarstw. By móc otrzymać to wsparcie, trzeba spełnić określone warunki. Wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

O przyznanie płatności dla małych gospodarstw można się ubiegać, jeśli złożyło się wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2024 rok. Łączna powierzchnia posiadanych przez rolnika gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów musi wynosić co najmniej 1 ha, a powierzchnia użytków rolnych będących w jego posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. nie może przekroczyć 5 ha.

Nabór jest prowadzony tylko przez aplikację eWniosekPlus. By złożyć wniosek, należy uzupełnić wydrukowany formularz i po wybraniu w sekcji Załączniki tego, który oznaczony jest symbolem Z0296, dodać skan.

Dokumenty są przyjmowane do 31 sierpnia 2024 r., a termin na ich złożenie nie podlega przywróceniu. Wnioski dostarczone do placówek ARiMR osobiście oraz te wysłane za pośrednictwem ePUAP, poczty elektronicznej i tradycyjnej nie będą rozpatrywane.

Więcej o płatności dla małych gospodarstw (kliknij).

Płatność dla małych gospodarstw do końca sierpnia

Płatność dla małych gospodarstw do końca sierpnia

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.