W związku z apelem Wojewody Łódzkiego uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania. W tym czasie zostanie wyemitowany sygnał alarmu powietrznego z gminnych urządzeń nagłaśniających. Będzie to modulowany dźwięk syreny trwający około jednej minuty.

Trening akustycznego systemu alarmowania będzie jednocześnie upamiętnieniem 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Trening przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013  r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96) .