Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w dniach od 1 do 5 sierpnia 2016 r. będą wykonywane przeglądy stanu trwałych użytków zielonych w celu określenia aktualnego zasięgu leja depresji PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz jego ujemnego wpływu na plonowanie łąk w drugim pokosie.

Przeglądu dokonają pracownicy Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy.