Stypendia Wójta Gminy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do 10 lipca 2022 r. można składać wnioski na stypendium Wójta Gminy Rząśnia dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zameldowanych na terenie Gminy Rząśnia, którzy w danym roku szkolnym uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania i średnią ocen 4,20.

Natomiast termin składania wniosków przez studentów to 30 października 2022 r. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem (lub oryginał świadectwa, kopię  można zrobić na miejscu) oraz nr rachunku bankowego. 

W razie pytań  informacji udzielą pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni – tel. 44 631 – 71 – 26.

Plik do pobrania:
wzór wniosku o przyznanie stypendium.