Szanowni Mieszkańcy,

zdając sobie sprawę z rosnących problemów z działaniem instalacji fotowoltaicznych, zamontowanych u Państwa w ramach programu dotacyjnego Gminy Rząśnia, spowodowanych przede wszystkim zbyt wysokimi – przekraczającymi 253V – napięciami w sieci, które w najgorszym wypadku skutkują wyłączaniem się inwertera, a więc stratami w produkcji energii elektrycznej skierowaliśmy do Dystrybutora, jakim na naszym terenie jest głównie PGE Dystrybucja S. A., kolejne pismo z prośbą o odniesienie się do pogarszającej się jakości energii i dużych wahaniach napięć w sieciach dystrybucyjnych.

W piśmie tym, z którego treścią możecie zapoznać się Państwo poniżej, zwracamy między innymi uwagę na wskazany wyżej problem stabilności sieci elektroenergetycznej, wskazując potencjalne możliwe rozwiązania oraz popierając to odpowiednimi, wykonanymi na nasze zlecenie, profesjonalnymi badaniami i analizami. Zwróciliśmy się też z pytaniem o planowane w roku 2022 i latach następnych inwestycje w sieć elektroenergetyczną na terenie naszej gminy z podaniem ich wartości oraz przedmiotu modernizacji, bo tylko takie działania mogą realnie wpłynąć na odpowiedni sposób funkcjonowania mikroinstalacji i perspektywach realnych oszczędności w rachunkach za energię elektryczną.

Na nasze pismo odpowiedział Pan Andrzej Piętka Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S. A. Oddział w Łodzi – z treścią tej odpowiedzi mogą się Państwo zapoznać poniżej.

Mimo odpowiedzi Dystrybutora, będziemy podejmować dalsze kroki  – przede wszystkim, prosząc PGE Dystrybucja S. A. o doprecyzowanie odpowiedzi, które w naszej opinii w niektórych kwestiach – głównie jeśli chodzi o fragment rozbudowy sieci, nie są  wystarczające i nie odpowiadają w sposób jednoznaczny na problemy zidentyfikowane na naszym terenie.

Poniżej udostępniamy również wzór pisma jakie każdy z Mieszkańców może skierować do PGE Dystrybucja S. A. które porusza kwestie niedotrzymywania pewnych norm jakościowych energii elektrycznej. Mogą się również Państwo posiłkować załączonym pismem Gminy do PGE oraz analizą Politechniki Łódzkiej. Urząd Gminy w Rząśni także pozostaje otwarty i służy pomocą każdemu również w tej kwestii.

Udostępniamy też opracowaną na nasze zlecenie przez Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej „Analizę funkcjonowania prosumenckich instalacji fotowoltaicznych zamontowanych u Mieszkańców Gminy Rząśnia” . Praca została zarejestrowana w Instytucie pod numerem: 501-2-22-12-875/2020. Analiza ta w sposób kompleksowy identyfikuje przyczyny problemów z instalacjami fotowoltaicznymi na terenie naszej gminy.

Pliki do pobrania:
wzór pisma które mieszkaniec może skierować do PGE Dystrybucja S.A. poruszający kwestie parametrów jakościowych energii elektrycznej (plik edytowalny w formacie MS WORD),
pismo Gminy Rząśnia skierowane do PGE Dystrybucja S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.,
odpowiedź PGE Dystrybucja S. A. skierowana do Gminy Rząśnia w dniu 17 maja 2022 r.,
„Analiza funkcjonowania prosumenckich instalacji fotowoltaicznych zamontowanych u Mieszkańców Gminy Rząśnia” przez Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej