Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pajęcznie za pośrednictwem Wójta Gminy Rząśnia informuje mieszkańców Gminy Rząśnia, że zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U.2016.poz.1605) konieczne jest dokonanie przez posiadaczy bydła, owiec, kóz i świń spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Wszystkie informacje i druki  dotyczące spisu zwierząt znajdują się na stronie: http://www.arimr.gov.pl/