W dniu wczorajszym odbyła się sesja inaugurująca szóstą kadencję Rady Gminy Rząśnia. W porządku obrad oprócz wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz stałych komisji Rady znalazło się również miejsce na złożenie przez radnych ślubowania oraz wręczenie im zaświadczeń o wyborze.

Rozpoczynając, prowadzący sesję Przewodniczacy Senior – Pan Zdzisław Łakomski, powitał zebranych i przedstawił porządek, przechodząc tym samym do jego realizacji. Na początek Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni – Anna Gajewska-Bęben wręczyła wszystkim Radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie Przewodniczący Senior odczytał tekst roty przysięgi, którą każdy Radny zaprzysięgał.
Po ukonstytuowaniu się Rady Gminy w toku obrad w głosowaniu tajnymPrzewodniczącym Rady Gminy Rząśnia został Pan Marian Brożyna, natomiastWiceprzewodniczącymi Pan Sylwester SobczakPan Marcin Dragan. Wybrano równiez członków Komisji Stałych Rady Gminy Rząśnia.

Z kolei na zwołanej już przez nowego Przewodniczącego Rady kolejnej sesjiślubowanie złożył Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk co poprzedzone zostało wręczeniem zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej. Wójt Gminy w tekście przysięgi ślubował m. in. wierność prawu oraz prace dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Wójt w swoim krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim za poparcie w wyborach, które pozwoliło mu, z dużą przewagą głosów, wygrać już w pierwszej turze wyborów. Wyraził również nadzieję na dobrą współpracę z nową Radą Gminy co powinno zaowocować kolejnym udanym okresem dla całej gminy i jej mieszkańców. Okresem w którym mimo wielu wyzwań i czekającej wszystkich ciężkiej pracy zbliżymy się jeszcze bardziej do modelu gminy przyszłości.

Po przejściu do galerii, mogą się Państwo zapoznać z fotoreportażem z tego wydarzenia.