Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, – którego członkiem jest Gmina Rząśnia organizuje szkolenie dla beneficjentów z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy z działania “Małe projekty”.
Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2010 roku. o godz. 10:00 w biurze LGD w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11.

Ilość miejsc ograniczona – przewiduje się 5 uczestników z obszaru każdej gminy będącej członkiem LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (Działoszyn, Pajęczno, Rząśnia, Pątnów, Wierzchlas, Osjaków, Konopnica, Rusiec).
Szkolenie przeznaczone jest dla liderów lokalnych społeczności (w tym pracowników gmin zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych, członków organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, instytucji kultury, KGW, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji kościelnych).
W gminie Rząśnia zgłoszenia przyjmuje koordynator LGD – Artur Ruka.