Gmina Rząśnia zakończyła projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Szkolenie zrealizowane było przez Gminę Rząśnia wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

W ramach projektu odbyło się 12 spotkań  podczas, których  zostało przeszkolonych 150 osób.

Podczas spotkań uczestnicy szkoleń mieli możliwość zapoznania się z wszelką tematyką związaną z obsługą komputera czy internetu w zaproponowanych blokach tematycznych, to jest:
– Rodzic w internecie,
– Mój biznes w sieci,
– Moje finanse i transakcje w sieci,
– Działam w sieciach społecznościowych,
– Tworzę własną stronę internetową (blog),
– Rolnik w sieci,
– Kultura w sieci.

Jak się okazało podczas spotkań, szkolenie było doskonalone dostosowywane do potrzeb i poziomu uczestników, a poruszane zagadnienia były prezentowane w sposób przejrzysty i praktyczny.

Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.
W ramach realizowanego projektu zakupione zostały komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkół z terenu Gminy Rząśnia.

Bardzo dziękujemy uczestnikom za udział w szkoleniach.


E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Początek naboru

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Tekst i zdjęcia: Edyta Botór.