W dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli.
Pracownicy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rząśnia, to jest: Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Rząśni, Szkoły Podstawowej im. M. Bielskiego w Białej i Szkoły Podstawowej w Zielęcinie również przystąpili do strajku.

Pomimo akcji strajkowej, obowiązkiem dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rząśnia, jest zapewnienie – w miarę posiadanych możliwości – opieki uczniom i obowiązek ten jest realizowany.

Informujemy również, że Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni nie przystąpiło do strajku.

Bliższych informacji na temat strajku w szkołach prowadzonych przez Gminę Rząśnia udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek.