W dniu 14 kwietnia 2013 roku o godz. 11:30 w kościele p.w. Św. Brata Alberta w Broszęcinie – Kodraniu, odbyła się gminna uroczystość patriotyczna dla uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego.

Mszę św. w intencji poległych odprawił proboszcz parafii Rząśnia, ks. Adam Sołtysiak, homilię nawiązującą do wydarzeń powstania wygłosił ks. Zygmunt Maciążek.

Po mszy świętej głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk. Następnie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Broszęcinie przedstawiła montaż słowno – muzyczny, przybliżający sylwetkę powstańca styczniowego – pułkownika Teodora Cieszkowskiego i przebieg powstania na terenie Broszęcina.

Po uroczystościach w kościele, Wójt Gminy wraz z pracownikami złożył kwiaty pod krzyżem na placu przykościelnym oraz pomnikach pamięci narodowej w Rząśni i Stróży.

Poniżej publikujemy wystąpienie Wójta Gminy.

Znaczenie pamięci narodowej, tradycji i kultury w historii naszego narodu trafnie ujął nasz Wielki Rodak – Błogosławiony Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”.

„Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własną kulturę, która okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg”.

Są wydarzenia w życiu narodu, o których nie można zapomnieć.

Historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń, były okresy wzlotów i upadków, ale najtragiczniejszy okazał się koniec XVIII wieku. Trzej potężni sąsiedzi Polski – Rosja, Prusy i Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemie pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego.

Społeczność pozbawiona własnego państwa, rozdarta przez zaborców, intensywnie wynaradawiana, zachowała mimo tych działań własną tożsamość.

Polaków łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i starych obyczajów. Polska wykreślona z mapy świata, pozostawała w sercach i myślach wielu pokoleń. Próby wyzwolenia Ojczyzny okazywały się być daremne – powstania zbrojne kończyły się przegraną z przeważającymi siłami wroga. Miały jednak wielkie znaczenie: Powstanie Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe, dla kolejnych pokoleń były szkołą patriotyzmu i solidaryzmu narodowego, jakże potrzebnego dla podzielonych granicami rodaków.

Zrywy narodowościowe nie ominęły i naszych terenów.

W miesiącu pamięci narodowej i Roku Powstania Styczniowego oddajemy hołd powstańcom styczniowym, a szczególnie tym, którzy walczyli i polegli  na naszych terenach. 10 kwietnia 1863 roku w Broszęcinie został ranny pułkownik Teodor Cieszkowski, dobito go w  pobliskich Leśniakach. W okolicach Broszęcina, Leśniaków i Stanisławowa zginęli: Hipolit Kozłowski, Tomasz Witkowski, Józef  Bykowski, studenci Bek i Piotrkowski, Stefan Szymański, Jan Imielski i major Polikarp Krąkowski.

Z naszym terenem związani są również: pułkownik  Franciszek Kopernicki i generał Edmund Taczanowski, formujący w Rząśni oddziały trzech powiatów (w sierpniu), major Józef Oxiński, w oddziale, którego był Wincenty Walewski – syn właściciela majątku Stróża, oraz zwerbowani przez niego ze służby folwarcznej: pomocnik kucharza Piotr Kopaniak,  ogrodnik Władek, pastuch  Szymon i syn gajowego Wawrzyniec.

Za udział w powstaniu administracja carska ukarała właściciela Stróży konfiskatą majątku i likwidacją parafii.

Nie zapominajmy o najnowszej historii; o II wojnie światowej, o ofiarach obozów zagłady, Żołnierzach Wyklętych, o Katyniu.

Nie sposób nie pamiętać o ofiarach  katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku,  w której zginął prezydent Lech Kaczyński i wielu znakomitych Polaków, lecących oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Oddając hołd powstańcom w 150 rocznicę Powstania Styczniowego, pamiętajmy o tych wszystkich bohaterach;  i tych znanych z imienia i nazwiska, i tych bezimiennych, poległych na przestrzeni wieków w obronie naszej Ojczyzny.

Cześć ich pamięci!