Relacja z “Kolędy dla Niepodległej”

Dnia 30 grudnia 2018 roku w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży zrealizowano, przy wsparciu Gminy Rząśnia, zadanie publiczne pod tytułem: ”Kolęda dla Niepodległej” realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża.

Zadanie miało na celu podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, integrację międzypokoleniową oraz promocję kultury i tradycji Gminy Rząśnia.

Podczas spotkania prelekcję na temat “Tradycja Świąt Bożego Narodzenia w czasach zaborów i niepodległości” przedstawiła Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki Aldona Pol. Program słowno – muzyczny o 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kolędy Bożonarodzeniowe zostały przygotowane przez dzieci, młodzież i dorosłych ze Stróży.
Po części artystycznej oraz pokazie zdjęć i materiałów (możliwym dzięki zakupionemu w ramach zadania sprzętowi multimedialnemu) przygotowany został poczęstunek dla uczestników spotkania, któremu towarzyszyło wspólne śpiewanie kolęd.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża.