Wymiana pojemników na odpady

Wójt Gminy Rząśnia oraz Spółka ,,EKO-REGION’’ Oddział Pajęczno uprzejmie proszą mieszkańców miejscowości Augustów, Broszęcin – Kolonia Broszęcin, Kodrań – Kopy, Marcelin o wystawienie w dniach 3 – 4 stycznia 2019 roku przed posesję pojemników na odpady zmieszane oraz szkło w celu oznakowania ich naklejką – według nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.

W ramach nowych wymagań dostarczone będą również pojemniki na odpady BIO i PAPIER.