Wójt Gminy Rząśnia wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rząśni informują, iż w ramach realizowanego projektu nr FELD.07.09-IP.01-0002/23 pn: „CUŚ w powiecie pajęczańskim”, w okresie od dnia 24.06.2024 r. do dnia 03.07.2024 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do Klubu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którego siedziba ma miejsce przy ul. Waryńskiego 6, 98-332 Rząśnia.

Osoby chcące skorzystać z udziału w projekcie oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne proszone są o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, tel. (44) 631-71-84.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:
formularz zgłoszenia udziału w zajęciach realizowanych w Klubie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– dane uczestników indywidualnych,
klauzulę informacyjną RODO dla uczestnika indywidualnego projektu,
– zaświadczenie lekarskie lub ocenę wg. skali funkcjonowania codziennego (skala Lawtona, skala Katza i skala Barthel),
– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczestnik posiada),
– wywiad środowiskowy lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej zawierającą ocenę potrzeby wsparcia,
oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne dostępne są u pracowników socjalnych oraz na stronie internetowej gminy rzasnia.pl oraz stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gopsrzasnia.naszops.pl.

Zgodnie z Regulaminem Klubu, pierwszeństwo do uczestnictwa w projekcie mieć będą osoby:
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– z niepełnosprawnością sprzężoną,
– z chorobami psychicznymi,
– z niepełnosprawnością intelektualną,
– z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10),
– korzystających z programu FE PŻ,
– zamieszkujących samotnie.

 

Pliki do pobrania:
formularz zgłoszenia udziału w zajęciach realizowanych w Klubie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
klauzula informacyjna RODO dla uczestnika indywidualnego projektu,
zakres przetwarzanych danych osobowych,
oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku.

Projekt nr FELD.07.09-IP.01-0002/23 pn. „CUŚ w powiecie pajęczańskim”

Projekt nr FELD.07.09-IP.01-0002/23 pn. „CUŚ w powiecie pajęczańskim”

Podobne wpisy: