Przypominamy o konieczności dokonania wpłaty za odbiór odpadów komunalnych z Państwa posesji za II kwartał 2024 r. tj. za miesiąc: kwiecień, maj i czerwiec.
Termin zapłaty upływa 25 lipca 2024 r. Prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty.

Również Mieszkańców którzy nie dokonali jeszcze wpłaty za I kwartał 2024 r. (tj. za miesiące styczeń, luty i marzec) prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości. Termin płatności za ten okres minął 25 kwietnia 2024 r.


Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rząśnia mogą Państwo uzyskać pod adresem mailowym odpady@rzasnia.pl, nr telefonu: 44 631-71-22, wew. 116 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37 (pokój nr 018 – parter).

 

Podobne wpisy: