Po raz kolejny dotarły do naszego Urzędu informacje o tym, że do skrzynek naszych Mieszkańców trafiają zawiadomienia dotyczące zapisów uzupełniających na dofinansowanie do remontów domów jednorodzinnych oraz pozyskiwania środków z WFOŚiGW w Łodzi.

Informujemy, że Gmina Rząśnia nie zlecała jakiejkolwiek firmie przeprowadzenia żadnych działań w powyższym zakresie. Apelujemy o czujność i dokładną analizę dokumentów przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy o realizację prac.

Żeby uchronić się przed tego typu działaniami, należy przestrzegać kilku zasad:
– zwracać uwagę na małe firmy oferujące swoje usługi w bardzo krótkim czasie i na niezwykle korzystnych warunkach,
– zachować czujność w przypadku, gdy osoba podająca się za przedstawiciela danej firmy pod pretekstem analizy naszych potrzeb, chcą uzyskać dane wrażliwe w celu przygotowania oferty,
– nie podpisywać nie wypełnionych umów i dokładnie czytać ich treść,
– każdorazowo sprawdzać firmę, z którą mamy zamiar podpisać umowę w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– nie wpłacać z góry umówionej kwoty za wykonanie usługi.

Apelujemy o czujność i dokładne przyglądanie się każdej ofercie. Poniżej przykład takiej, dystrybuowanej na naszym terenie, oferty.

Wszelkie informacje dotyczące dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pochodzące między innymi z programu „Mój prąd” lub programu „Czyste Powietrze” każdy Mieszkaniec może uzyskać bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym działającym w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Podobne wpisy: