Urząd Gminy w Rząśni informuje, iż nie ma nic wspólnego z ulotkami rozprowadzanymi wśród mieszkańców Gminy, dotyczącymi bezpłatnych audytów nieruchomości pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii!

Informujemy, że Gmina Rząśnia nie zlecała jakiejkolwiek firmie przeprowadzenia audytu w powyższym zakresie. Apelujemy o czujność i dokładną analizę dokumentów przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy o realizację prac.

Żeby uchronić się przed tego typu działaniami, należy przestrzegać kilku zasad:
– zwracać uwagę na małe firmy oferujące sprzedaż i montaż instalacji w bardzo krótkim czasie i na niezwykle korzystnych warunkach,
– zachować czujność w przypadku, gdy osoba podająca się za przedstawiciela danej firmy pod pretekstem analizy naszych potrzeb, chcą uzyskać dane wrażliwe w celu przygotowania oferty,
– nie podpisywać nie wypełnionych umów i dokładnie czytać ich treść,
– każdorazowo sprawdzać firmę, z którą mamy zamiar podpisać umowę w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– nie wpłacać z góry umówionej kwoty za wykonanie usługi.

Apelujemy o czujność i dokładne przyglądanie się każdej ofercie. Poniżej przykład takiej, dystrybuowanej na naszym terenie, oferty.

Informacja dla Mieszkańców dot. rozprowadzanych ofert

Informacja dla Mieszkańców dot. rozprowadzanych ofert