Od wczoraj w naszej gminie trwają zebrania sołeckie, jednak ostatnie dni to również okres Walnych Zebrań Sprawozdawczych poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Jedno z takich zebrań odbyło się w sobotę 16 marca 2024 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawłowie. Na tym spotkaniu druhów z Gawłowa odwiedził szczególny Gość, pochodzący z naszego powiatu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Adam Nowak.

W związku z tym oprócz zwyczajowego podczas takich zebrań działań podsumowujących działalność jednostki, w jego trakciemożna było podyskutować o planach na przyszłość, również tych nie związanych z ochroną przeciwpożarową. Pan Minister Nowak wraz z Wójtem Gminy Rząśnia Tomaszem Stolarczykiem, który był obecny na zebraniu jako Prezes Gminny ZOSP RP w Rząśni, poruszyli między innymi kwestie przyszłości naszego regionu, czekających i możliwych do pozyskania dofinansowań oraz tak potrzebnego wsparcia rządu dla gmin – zarówno jeśli chodzi o kwestie bezpośrednio dotyczące rolnictwa jak i wielu innych – w tym poprawy jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje infrastrukturalne.