To ostatnia szansa, aby skorzystać z unijnej dotacji. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jako jednostka  pośrednicząca w przyznawaniu środków unijnych w czerwcu ogłosiło dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

20 czerwca 2011 r. został ogłoszony konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

27 czerwca 2011 r. został ogłoszony konkurs w ramach Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne.

W ramach w/w konkursu do rozdysponowania jest blisko 32 mln zł. Przedsiębiorca może otrzymać do 300 tys. dofinansowania. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie do 29 sierpnia 2011 r.

Więcej informacji na temat poszczególnych konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: www.cop.lodzkie.pl w zakładce Konkursy. Zapraszamy również do naszego Punktu Informacyjnego, przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi, tel.  42 230 15 55, 230 15 56, e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Pobierz ulotkę informacyjną.