W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, którego członkiem jest Gmina Rząśnia serdecznie zapraszamy na Spływ Kajakowy po Krainie Wielkiego Łuku Warty, który odbędzie się w dniu 29 lipca 2011 r. na odcinku Patrzyków (gm. Pajęczno) – Działoszyn (gm. Działoszyn) – Załęcze Wielkie (Nadwarciański  Gród, gm. Pątnów),  długość trasy wynosi ok. 32 km.

Zgłoszenie uczestników prosimy kierować do biura LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” do 20 lipca 2011 r. (tel.  43 842 35 22).  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, iż spływ kajakowy ma na celu propagowanie spływów kajakowych po rzece Warcie, jako atrakcji w ofercie turystycznej oraz aktywizowanie społeczności do tworzenia infrastruktury sprzyjającej rozwojowi aktywnej turystyki wiejskiej, promowanie i ochronę walorów przyrodniczo krajobrazowych obszaru LGD przy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

W załączeniu program spływu kajakowego.