Prośba związana z pomocą Ukrainie

W związku z prowadzoną przez naszą gminę akcją pomocy Ukrainie, po ustaleniach poczynionych na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, zwracamy się z prośbą do naszych Mieszkańców, aby w celu umożliwienia koordynacji działań z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i dalej wg. właściwości, przekazywali na bieżąco naszemu Urzędowi informacje:
– czy jako osoby prywatne/firmy są w stanie przyjąć uchodźców z Ukrainy (w jakich warunkach lokalowych, w jakiej ilości i w jakim czasie/terminie),
– na jakich warunkach zostanie zorganizowany Ich pobyt (czy Uchodźcy mogą liczyć na utrzymanie lub inną pomoc bytową).
Prosimy również o kontakt osoby znające język ukraiński które mogą pełnić rolę tłumaczy.

Powyższe informacje prosimy przekazywać koordynatorowi ds. pomocy uchodźcom w Gminie Rząśnia Maciejowi Ratajczykowi, tel. 607-440-268, adres email: oc@rzasnia.pl.

Uzupełniając również naszą informację dotyczącą zbiórek darów dla Ukrainy prosimy aby w miarę możliwości przekazywali Państwo również palety oraz folię stretch. Pozwoli to w sposób prawidłowy przekazywać zebrane rzeczy zgodnie z koordynacją.

Pomoc dla Ukrainy w Gminie Rząśnia