Poniżej przekazujemy informację o organizowanym przez Związek Młodzieży Wiejskiej we współpracy z organizacją Ważne Sprawy, panelu dyskusyjnym na temat dezinformacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) pn. „Czyste myślenie dla nowego jutra”.

Naszym spotkania jest dotarcie do jak największej ilości mieszkańców powiatu pajęczańskiego, ponieważ od dłuższego czasu mamy na naszych terenach do czynienia z nieuczciwymi ofertami oraz praktykami w zakresie OZE.