Do 31 grudnia 2024 r. Ministerstwo Zdrowia wydłużyło program „Profilaktyka 40+”. 24 czerwca br. minister zdrowia podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

Program „Profilaktyka 40+” to pakiet badań diagnostycznych, które pozwolą zidentyfikować albo wykluczyć objawy najczęstszych chorób cywilizacyjnych.

Do programu kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

  1. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta;
  2. aplikacji mojeIKP;
  3. w placówce, w której można wykonać badania.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Każdy uprawniony – wszystkie osoby powyżej 40. roku życia – będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

  • Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

  • Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera te same badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
  • Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 czerwca 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r. 

Czytaj rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000932

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia.