Poniżej podajemy do publicznej wiadomości Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 3 lipca 2024 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym w miejscowości Rząśnia, gm. Rząśnia.

Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy i skierowane są do osób pełnoletnich Mieszkańców sołectwa Rząśnia oraz właścicieli, których nieruchomości położone są wzdłuż planowanego przebiegu ulic w Rząśni. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie imiennej ankiety konsultacyjnej dostępnej od dnia 18 lipca 2024 r., która zawierać będzie propozycję nazwy ulicy, a w przypadku braku jej akceptacji wpisanie własnej propozycji.

Szczegóły w dostępnym poniżej ogłoszeniu.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 3 lipca 2024 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym w miejscowości Rząśnia, gm. Rząśnia

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 3 lipca 2024 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym w miejscowości Rząśnia, gm. Rząśnia,
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 20/2024 z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic drogom położonym w miejscowości Rząśnia, gm. Rząśnia.  

 

Podobne wpisy: