Informujemy, że termin pierwszego naboru wniosków w programie „Energia dla wsi” został wydłużony z 15 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Ponadto, z uwagi na duże zainteresowanie programem, budżet pierwszego naboru został zwiększony ze 100 mln zł do 1 mld zł.

Dla kogo?

Program „Energia dla wsi” jest przeznaczony dla rolników, spółdzielni energetycznych lub jej członków oraz powstających spółdzielni energetycznych.

Zakres dofinansowania

Rolnik, który skorzysta z programu „Energia dla wsi”, będzie mógł dofinansować:
– instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW;
– elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW;
– magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek, lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować:
– instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW;
– magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Wielkość i formy dofinansowania

Instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe są wspierane w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Elektrownie wodne i biogazownie są wspierane w formie dotacji do 65 proc. kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Magazyny energii są wspierane w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych.

Formy dofinansowania:
– pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta;
– dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta.

O programie

Program jest wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a okres jego realizacji to lata 2022-2030. Źródłem finansowania programu jest Fundusz Modernizacyjny.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW: gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.