Wójt Gminy Rząśniaogłasza wyniki konkursów nr 1/2009, 2/2009 oraz 3/2009 na realizację usług integracji społecznej w ramachPoakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wyboru ofert dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia Nr 3/2009 z dnia 20.01.2009 r.

Dla zainteresowanych, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu Informacje, zakładka PPWOW, zamieszczamy stosowne ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działań oferentów i przyznaną kwotą na realizację usług.