Podziękowanie za udział w wyborach

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Rząśnia.

Pragnę serdecznie podziękować w imieniu własnym oraz Rady Gminy wszystkim mieszkańcom Gminy Rząśnia którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Wysoka jak zawsze frekwencja świadczy o tym, że są Państwo szczególnie zaangażowani w los naszej małej Ojczyzny i jej przyszłość jest dla Was bardzo ważna.

Mam nadzieję, że wspólnie z nowo wybraną Radą Gminy uda nam się wiele osiągnąć i przez kolejne pięć lat w atmosferze konstruktywnej dyskusji będziemy podejmować najlepsze dla naszej społeczności decyzje.

Życzę nam wszystkim dobrej współpracy oraz wzajemnego szacunku, zrozumienia, umiejętności osiągania kompromisu i wiary w to, że praca na rzecz rozwoju gminy warta jest szczególnego zaangażowania i poświęcenia.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Stolarczyk

Wójt Gminy Rząśnia