Drodzy Mieszkańcy Gminy Rząśnia,

Udział w podatku PIT jest jedną z ważniejszych składowych budżetu każdej gminy lub miasta. Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa, ale spora jego część – w roku 2024 jest to dokładnie 38,46%, trafia do gminy w której został rozliczony.

Prosimy więc, abyście – biorąc pod uwagę powyższe słowa, pamiętali, że rozliczając podatek PIT w Gminie Rząśnia przyczyniacie się do rozwoju lokalnej społeczności.

Dzięki temu, środki podatkowe wpływające do gminnego budżetu, mogą być przeznaczone na inwestycje powstające tuż obok nas, w miejscu w którym naprawdę mieszkamy i żyjemy. Pozwala to przekazywać jeszcze większe środki na rozwój lokalnej infrastruktury, edukację czy kulturę, co przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości życia Mieszkańców.

Zachęcam Państwa do dokonywania rozliczenia podatku PIT wskazując jako miejsce zamieszkania Gminę Rząśnia.

Przypominam, że termin ostatecznego rozliczenia PIT upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk