Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o otwartym konkursie ofert

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia w 2018 roku.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia wraz z załącznikami.