Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W  załączeniu podajemy do publicznej wiadomości ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia w 2018 roku ogłoszonego w dniu 14 lutego 2018 roku.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia.
Formularz zgłoszeniowy.