Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

WÓJT GMINY RZĄŚNIA

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej  do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia w 2017 roku ogłoszonego w dniu 7 marca 2017 roku.

 

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy wraz z załącznikami.