Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia.

Plik do pobrania:
ogłoszenie  o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia.