W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 maja 2024 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia.

Projekt dostępny jest w dniach od 3 czerwca 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni o godzinie 15.00.

 

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 maja 2024 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia.