Wójt Gmina Rząśnia 15.05.2024 roku podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych – drogowych Firmą DROMAK sp. z o.o., Poręby 26A, 98 – 220 Zduńska Wola na remont dróg na terenie Gminy Rząśnia. W ramach inwestycji pn. „Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia” zostanie przeprowadzony remont pięciu odcinków dróg:

  • drogi gminnej nr 109104E relacji Kiełczygłów – Marcelin – Kodrań biegnącej przez miejscowość Marcelin, na której zostanie przeprowadzony remont dwóch odcinków tej drogi,
  • drogi wewnętrznej G44 w miejscowości Stróża na odcinku ok. 150 mb,
  • drogi lokalnej w Stróży na całym jej odcinku, od drogi powiatowej nr 2311E w kierunku drogi wojewódzkiej nr 483 relacji Łask – Częstochowa,
  • drogi lokalnej w miejscowości Suchowola oznaczonej nr ewid. 705 w obrębie geodezyjnym Suchowola.

Wartość robót budowanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i oszacowanym przez Firmę „DROMAK” kosztorysie ofertowym wyniosły 1.577.587,19 zł. Inwestycja drogowa jest współfinansowana przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Środki pozyskane to 97,56% co stanowi wartość 1.539.094,06 zł, a wkład własny Gminy Rząśnia to 2,44% tj. 38.493,13 zł. Planowany termin realizacji umowy to cztery miesiące od dnia podpisania w/w umowy.

„Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia”

„Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia”