W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntową nr 406 o pow. 0,14 ha znajdującą się w miejscowości Rekle, gmina Rząśnia, powiat pajęczański.

Plik do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntową nr 406 o pow. 0,14 ha znajdującą się w miejscowości Rekle, gmina Rząśnia, powiat pajęczański,
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu,
załącznik Nr 1 do Zarządzenia – zgłoszenie udziału w przetargu,
załącznik Nr 2 do Zarządzenia – regulamin ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rząśnia położonej w miejscowości Rekle, który odbędzie się w dniu 25.10.2023 roku,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.