Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Białej

W czasie pandemii obchody tego święta w naszej szkole przebiegały trochę inaczej. Nauczyciel historii – P. Anna Czyżycka na lekcjach historii w klasach 4-8 przedstawiła sylwetki bohaterskich żołnierzy, którzy ginęli za sprzeciwianie się narzuconemu systemowi komunistycznemu. Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne, fragmenty filmu „Inka 1946 – ja jedna zginę” oraz wysłuchali piosenek związanych z tym świętem.

Historia Żołnierzy Wyklętych jest krwawa i naznaczona cierpieniem. Dla nich II wojna światowa nie zakończyła się z chwilą opuszczenia ziem polskich przez niemieckiego okupanta. Armia Czerwona wyzwalając nasze ziemie od 1944 roku nie niosła Polsce i Polakom ani wolności, ani pokoju. Przyniosła sowiecką okupację, która przez pół wieku wyniszczała elity polskiego narodu, polską kulturę, tradycję i wiarę. Żołnierze niepodległościowego podziemia nie złożyli broni. Prowadzili walkę z drugim okupantem i rodzimymi kolaborantami w beznadziejnych warunkach, przy całkowitej obojętności świata. Wielu zginęło w nierównej walce z siłami bezpieczeństwa, mnóstwo stanęło przed plutonami egzekucyjnymi, albo przebywało w więzieniach. Przez cały czas PRL-u byli usuwani z historii. Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Termin obchodów święta nie jest przypadkowy. 1 marca 1951 roku w więzieniu przy Rakowieckiej 37 na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”, ostatnich koordynatorach “Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

Żołnierze Niezłomni są świadectwem tego, że człowiek jest zdolny do rzeczy wielkich, wyjątkowych.
Wobec tych, którzy służyli Ojczyźnie, powinniśmy mieć w sercu wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Białej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Białej

 

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej