Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu  5 lipca 2017 r. w godz.  9:00 -11:30   w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, sala posiedzeń.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m. in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
  • konsultacje na etapie realizacji projektu.

Zgłoszenia:
www.rpo.lodzkie.pl
LPISieradz@lodzkie.pl

Kontakt:
43 822 – 89 -25
LPI w Sieradzu

Plik do pobrania:
plakat zapraszający mieszkańców do Mobilnego Punktu Informacyjnego.