Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Spotkanie informacyjne

W imieniu współpracującej z naszym samorządem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu naszej gminy na spotkanie informacyjne dotyczące „Zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia 2023 roku o godz. 11:00.

Wsparcie oferowane przez ŁSSE jest przeznaczone głównie dla zakładów produkcyjnych, również dla projektów związanych z usługą magazynowania oraz dla usługi (IT, księgowych, architektonicznych, BBO, SSC). Wykluczone są natomiast: handel, usługi hotelarskie, gastronomiczne, usługi budowlane, transport.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna