Podajemy do publicznej wiadomości Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020” wraz z niezbędnymi plikami.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 16 października 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały,
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 22/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały ”Program współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020″,
Projekt uchwały w sprawie ”Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020″,
Formularz uwag do projektu.