Informacje Gminnego Ośrodka Zdrowia

Szanowni rodzice dzieci, które brały udział w badaniu “Proste plecki”.
W związku z dużym zainteresowaniem ćwiczeniami korygującymi wady postawy postanowiliśmy utworzyć grupę ćwiczeniową. Ćwiczenia korekcyjne będą odbywały się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni i są finansowane przez Gminę Rząśnia w ramach Programu Profilaktyki Schorzeń Kręgosłupa.
Więcej informacji można uzyskać u Pani Kamili Lorenckiej, mgr fizjoterapii, w GOZ Rząśnia.


W dniu 18 października 2017 (środa), od godziny 16:00 w naszym Ośrodku przyjmować będzie psycholog – dr Katarzyna Bracichowicz. Wizyta odbędzie się w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców.
Zapisy – w rejestracji Ośrodka.


W dniach 23 i 24 listopada 2017 r. (czwartek – piątek), od godz. 9:00, w naszym Ośrodku przyjmować będzie pacjentów dr Zimmer-Nowicka, specjalista w dziedzinie laryngologii, audiologii oraz foniatrii. Wizyta odbędzie się w ramach Programu Profilaktycznego Schorzeń Układu Oddechowego finansowanego przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców. Zapisy – w rejestracji Ośrodka.