Na prośbę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udostępniamy informację o Konkursie EKO-DOM.

Konkurs skierowany jest do osób, które wymieniły nieefektywne źródło ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie województwa łódzkiego oraz w 2023 roku otrzymały wypłatę przyznanego dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ocenie podlegają wszelkie działania realizowane na terenie województwa łódzkiego, które mają na celu ochronę środowiska, kształtowanie postaw ekologicznych lub budowanie świadomości ekologicznej. Ponadto każdy uczestnik Konkursu powinien zaproponować hasło promujące działania ekologiczne w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W każdym miesiącu trwania Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyzna do 30 nagród po 3.000 zł.

Uczestnicy Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną poinformowani o miejscu i terminie comiesięcznej uroczystości podsumowującej rozstrzygnięcie Konkursu.

Szczegóły Konkursu udostępnione są na stronie WFOŚiGW w Łodzi pod linkiem: https://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy/konkursy-o-nagrode-funduszu/970-wymieniles-stary-kociol-na-nowy-ekologiczny-dodatkowe-3000-zl-czeka-na-ciebie.

Zapytania dotyczące konkursu można zgłaszać telefonicznie na nr tel.: 42 208 20 75 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ekodom@wfosigw.lodz.pl

Konkurs EKO-DOM

Konkurs EKO-DOM